Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Informatievergaring en gebruik

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verkoop van e-tickets, reserveringen en indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, het versturen van een e-mail nieuwsbrief. Tevens om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten en contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gotcha! Cinema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • IBAN
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doorgifte aan derden

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bewaarperiode persoongegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. U kunt ten alle tijden uw account deactiveren of verwijderen door op de link te klikken op de account pagina. Uw persoonsgegevens zullen dan automatisch verwijderd worden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Gotcha Cafe-Bedrijf Weert BV
Beekstraat 47
6001 GG Weert
0495-540175
gotcha@gotcha-weert.nl

Gotcha! Cinema
Beekstraat 49
6001 GG Weert
0495-532002
gotcha@gotcha-weert.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

23-5-2018

0

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken