Algemene Bezoekersvoorwaarden Gotcha! Cafe-Bedrijf Weert BV

 

Volg aanwijzingen van de horecamedewerkers op. Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

 

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat men daar opnamen maakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

 

Beeld- en videomateriaal

Binnen ons bedrijf worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. U stemt ermee in dat deze beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

 

Toegangs/leeftijdscontrole mogelijk

Wij kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van onze medewerkers zijn bindend.

 

Geen wapens of drugs

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

U mag ook geen hard- of softdrugs gebruiken. U mag ze niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

 

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

 

Geen hinderlijk gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt u één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

 

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

 

U mag niet hinderlijk samenscholen

Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

 

Ons bedrijf is rookvrij

Roken is enkel toegestaan op ons terras. Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

 

 

 

Geen eigen consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op ons terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

 

Beschadigingen

Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

 

Gevonden voorwerpen

Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie of gemeente. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

 

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

 

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer/medewerkers meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

0

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken